Hepdelik täleýnama (24-30 ýanwar)

2022-nji ýylyň 24-30-njy ýanwar aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Geljek hepdäniň birinji ýarymynda hamallaryň ýakynlary bilen, hatda söýgüli ýarlary bilenem zatlary meýilnamalaşdyrmazlyklary, durmuşy meseleleri pikirlenmezlikleri has gowudyr. … Continue reading Hepdelik täleýnama (24-30 ýanwar)