Hepdelik täleýnama (20-26-dekabr)

2021-nji ýylyň 20-26-njy dekabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Geljek hepde hamallar üçin daşky dünýä bilen sazlaşygy garanmakda iň gowy wagtdyr. Şeýle-de edil öýüňizi bolşy ýaly, içki … Continue reading Hepdelik täleýnama (20-26-dekabr)