Hepdelik täleýnama (13-19-dekabr)

2021-nji ýylyň 06-12-njy noýabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Siziň maddy üpjünçiligiňiz bu hepde has gowulaşar. Girdejili söwda edip bilersiňiz, karzlary tygşytlap ýa-da ýapyp bilersiňiz. Maşgala bilen … Continue reading Hepdelik täleýnama (13-19-dekabr)