SPORT

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny belläp geçdi. Hemilton “Mersedes” toparynyň düzüminde çykyş edýär.

– Anyk maglumatlar muňa şaýatlyk edýär. Hemilton hemmelerden öňde. “Mersedes” awtoulagyna bolan ynamy tükeniksiz – diýip, Kwýat “Sky Sports” neşirine beren beýanatynda belläp geçdi.

Hemilton dünýäniň çempiony diýen derejä bassyr 3 ýyldyr eýe bolup gelýär. 2020-nji möwsümde hem çempion bolan halatynda ol 7 gezek dünýäniň çempiony bolup, ady rowaýata öwrülen Mihael Şumaher bilen deňleşer.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri