BIZNES

Hazar’da yeni doğalgaz yatağı bulundu

Petrol ve doğalgazdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkanı Maksat Babayev, Bakanlar Kurulu toplantısında Hazar’ın kıyısında yeni açılan doğalgaz yatağı hakkında bilgi verdi. Hazar’ın kıyısında Uzunada sahasında Türkmenpetrol kurumu tarafından 7 bin 150 metre derinliğinde sondaj çalışmaları yapıldı. Sondaj çalışmaları kapsamında 6689-6695 metre derinlikte doğalgaz yatağına ulaşıldı. Ön tahminlere göre, söz konusu yatakta günlük 500 bin metreküp doğalgaz ve 150 ton doğalgaz kondensatı üretim kapasite mevcut.

Genel olarak, bu kıyı bölgesi ve Hazar Denizi'nin sığ suların muazzam potansiyeli ülkenin zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğunu teyit etmektedir.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

 

Ýene-de okaň

Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar

Hytaý 1-nji çärýekde 2,4 mlrd dollarlyk türkmen gazyny import etdi

«Balkan» zawody halkara şahadatnamalara mynasyp boldy

Türkmenistan Daşkentdäki “Innoprom. Merkezi Aziýa” halkara senagat sergisine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň Demir ýollary edarasy Türkmenistanyň demirýollarynyň elektrikleşdirmegine goşant goşar

Türkmenistan bilen Hindistan işewür hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy