TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Hazar” konsorsiumy bäsleşik yglan etdi

“Türkmen milli nebtigaz kompaniýasy” (NaPeCo) ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden we “Mitro International Limited” kompaniýasyndan ybarat bolan “Hazar” konsorsiumy şu aşakdaky arza esasynda bäsleşik yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçilýär.

Gazet sahypasynda ýerleşdirilen bildirişe görä, 12.11.2020 seneli we 22 belgili arza esasynda:  buraw guýylarynyň öçürilmegi üçin kompenentleriň satyn alynmasy (225 kg möçberde BS-1 sepleýji, 650 kg möçberde GPG-3  gelleşdiriji serişde, 650 kg möçberinde SP-RD sepleýji toplumy)

Bäsleşige gatnaşmak üçin bildiriş çap edilen gününden 10 senenama gününiň dowamynda (ýerli wagt bilen 18.00 çenli) zerur bolan resminamalary tabşyrmalydyr.

Salgysy: Türkmenistan, ş.Balkanabat, Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 216-njy kwartal, “Hazar” konsorsiumyň edarasy.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 62 59 22 31; +993 61 76 54 88.

Elektran salgysy: mitro13@mitromos.com; sergey.radko@mitromos.com; marketing@mitromos.com.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Teswirle