Hazar Denizi’nde kaçak avcılık ile mücadele edilecek

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Hazar Denizi’ne kıyısı olan Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan temsilcileri bir araya geldi ve Hazar Denizi'nde kaçak avcılık ile mücadele etmek konusundaki işbirliği konularını görüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı’na bağlı Hazar Denizi meselelerinden sorumlu devlet kurumunun organize ettiği toplantıda, Hazar Denizindeki biyolojik kaynakların yasadışı sömürüsüne (kaçak avcılık)  karşı mücadelede işbirliği protokolü taslağı ele alındı. Türkmenistan tarafından hazırlanan taslak Hazar Denizi'nde güvenlik işbirliği anlaşmasını tamamlayacak. Hazar’da güvenlik anlaşması, 2010 yılında Bakü’deki Hazar Zirvesi’nde imzalanmıştı.

2014 yılında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında terör, organize suçlar, yasadışı silah kaçakçılığı, insan ticareti, gemilerin güvenliğinin sağlanması, yasadışı göç gibi alanlarda ilgili kurumlar arasında işbirliğinin hukuk altyapısını oluşturdu.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Türkmenistan bu defadaki toplantıda iki işbirliği anlaşma taslağını sundu. Bunlardan birisi Hazar Denizi'nde seyir emniyeti alanında işbirliği ve Hazar Denizi’nde biyolojik kaynakların yasadışı alınmasına karşı mücadele konusunda işbirliği anlaşma taslaklarıdır.

Toplantıya katılan ülke temsilcileri Hazar’daki doğal kaynakların korunması için tedbirlerin alınması konusunda hem fikir olduklarını ifade ettiler.

Hazar Denizi'ne ilişkin sorunlar, Türkmenistan'ın dış politikasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda, Türkmenistan bütün ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Hazar’ın barış ve dostluk denizi statüsünü daha da perçinleştirmek amacıyla Hazar Denizi'nin zengin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için yapıcı bir diyalogun devam ettirilmesini tercih etmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar