TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Hawi bilen täze ylalaşyk

“Barselona” toparynyň lybasyny ençeme ýyl geýen Hawi bilen täze ylalaşyk baglaşyldy. Hawi indiki möwsümde “Barselona” toparynda tälimçi bolmaz. Çünki Hawi Kataryň “Al Sadd” topary bilen 2020-2021-nji ýyllaryň möwsüminiň ahyryna çenli şertnamany uzaltdy. Bu barada habary “Al Sadd” topary jemgyýetçilik toparlarynda paýlaşdylar.
1998-2005-nji ýyllar aralygynda “Barselona” toparyna oýnan Hawi, 765 oýun oýnady. Hawi “Barselona” toparynda 8 gezek “Laliganyň”, 1 gezek Ispaniýanyň çempionatynyň, 3 gezek Ispaniýanyň kubogynyň eýesi boldy. Hawi Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde ýarymgoragçy bolup meýdança çykyp, 2010-njy ýylda dünýä çempiony boldy we iki gezek Ýewropa çempionatynda ýeňiji boldy (2008, 2012).

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle