TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Harby ýöriş 24-nji iýunda geçiriler

Russiýada 24-nji iýunda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçiriler. Adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýän bu ýöriş koronawirus pandemiýasy sebäpli yza süýşürilipdi.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin sişenbe güni Russiýanyň Goranmak ministri Sergeý Şoýgu bilen geçirilen wideoaragatnaşyk mejlisinde bu barada habar berdi we ministrlige harby ýörişe ýokary guramaçylykly taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Häzirki wagtda bu çäräni ýokary guramaçylykly geçirmek babatda Russiýada  giň gerimli işler alnyp barylýar. Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek harby ýöriş ýatdan çykmajak pursatlara baý bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle