Harby instituta okuwa kabul etmegiň tertibi: 2022

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI çap edildi. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndaky sanynda çap edilen bildirişi www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň okyjylaryna ýetirýäris.  Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna Watana, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent … Continue reading Harby instituta okuwa kabul etmegiň tertibi: 2022