Halkara guşlar güni

Her ýyl 1-nji aprelde Halkara guşlar güni halkara daşky gurşaw baýramçylygy hökmünde bellenilýär. Bu baýramçylygyň geçirilmeginiň maksady guşlaryň görnüşleriň dürlüligini we köplügini gorap saklamakdan ybaratdyr. Şu baýramçylyk ABŞ-da 1894-nji ýylda döräpdir. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň kömegi bilen meşhurlyk gazanyp, ýurduň ähli ştatlarda köpçülikleýin geçirilip başlandy we soňra Ýewropa aralaşdy. 1902-nji … Continue reading Halkara guşlar güni