TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Ga­raş­syz au­dit bar­la­gy

Türk­me­nis­ta­nyň     «Se­na­gat»    paý­dar­lar    tä­jir­çi­lik   ban­ky   2022-nji   ýy­lyň ne­ti­je­le­ri   bo­ýun­ça   amal­lar   tö­wek­gel­çi­lik­le­ri­ne  iç­ki gö­zeg­çi­lik ul­ga­my­ny ba­ha­lan­dyr­mak bo­ýun­ça  ga­raş­syz au­dit bar­la­gy­ny ge­çir­mek üçin  HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK  yg­lan ed­ýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän taraplardan bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Çan­dy­bil şa­ýo­lu­nyň 129-njy ja­ýy.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: (+99312) 44-44-82, 44-44-84.
Elektron salgysy: info@senagatbank.com.tm

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Potratçylary saýlamak boýunça

Ata Watan Eserleri

Parahat -7 ýaşaýyş toplumy: täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Bäsleşik:Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Teswirle