Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary, atşynaslar, ýerli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Paýtagtymyzdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda geçirilen maslahata “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly hem çagyryldy. Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde … Continue reading Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy