Diplomy ykrar edilýän halkara okuw mekdepleri 2021

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça Size ýetirip gelýäris. Halkara  guramalaryň –  “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda  halkara abraýly okuw mekdepleriniň sanawyny aýry-aýry … Continue reading Diplomy ykrar edilýän halkara okuw mekdepleri 2021