TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Halk Maslahatynyň Başlygy we Täjigistanyň Prezidentiniň telefon söhbetdeşligi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Täjigistan Respublikasynyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçildi.

Söhbetdeşligiň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana amala aşyran döwlet saparynyň netijeleri, sebit we ählumumy ýagdaý bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Telefon söhbetdeşliginiň dowamynda taraplar sebit babatda ýokary derejedäki çärelere – 2023-nji ýylyň sentýabrynda Duşanbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy hem-de Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň döwlet Baştutanlarynyň sammiti görülýän taýýarlyk işleri boýunça pikir alşyldy.

Şeýle hem taraplar özara gyzyklanma bildirýän beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle