TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýäniň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherindäki Türki Döwletleriň Guramasynyň nobatdan daşary ýokary derejedäki sammitine gatnaşan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy.

Türkiýäniň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habaryna görä, duşuşykda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýene-de okaň

Arkadag gazeti döredildi

“Arkadag” futbol kluby döredildi

Mejlise saýlanan deputatlaryň 26 göterime golaýyny zenanlar düzýär

Teswirle