TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Halk Maslahatynyň Başlygy gül goýmak dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün, 18-nji maýda ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasynyň we Baş baýdagyň ýanynda şanly seneleriň hormatyna guralan dabaralar boldy. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi saýtynda bellenilip geçildi.

Bu dabaralara Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Dabarada Konstitusiýa binasyna we Baş baýdaga gül desseleri goýuldy. Bu ýere ýygnanan ähli watandaşlarymyz Milli Liderimiziň göreldesine eýerip, gül desselerini goýdular. Bu jebisligiň, agzybirligiň, bitewüligiň nyşanydyr.

Ýene-de okaň

Atavatan Tv You Tube kanaly täze sahypasynda Size garaşýar

Baş Redaktor

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Teswirle