TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Haj zyýaratyna welosipedli

Britaniýaly musulmanlaryň bir topary Haj zyýaratyny amala aşyrmak üçin London şäherinden Saud Arabystanyna sary ýola düşdi diýip, «Yslam we maşgala» portaly habar berýär.

8 adamdan ybarat topar 6,5 müň kilometrlik ýolda 17 döwletiň üstünden geçerler. Olaryň bu syýahaty «Tour de Haj» diýlip atlandyrylýar. 7-nji iýunda London şäherinden ýola düşen syýahatçylar 60 günüň içinde Medinä baryp ýetmegi meýilleşdirýärler.

Türk metbugatynyň habar bermegine görä, topar 15-nji iýulda Stambul şäherine gelip ýetdi. Olary ýurduň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Dolmabahçedäki kabulhanasyndan kabul etdi. Topar bu ýerde Prezident bilen surata düşdi.

Syýahatçylar ýolugra Türkiýede Bursa we Konýa şäherlerine-de baryp görmekçi. Soňra olar uçar bilen Müsüre sary ýola düşmekçi. Müsürden soňra ýol ýene-de welosipedli dowam etdiriler.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle