TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Habib Nurmagomedow-Toni Fergýuson tutluşygy geçiriler

UFC-niñ Prezidenti Dana Uaýt geljekki tutluşyk, ýagny russiýaly Habib Nurmagomedowyñ we amerikaly Toni Fergýusonyñ arasyndaky geçiriljek duşuşyk hakda belläp geçdi. Dana Uaýt:”Biz bu tutluşygy geçirmek üçin Newadany göz öñüne tutýardyk, emma dünýädäki käbir meseleleri göz öñüne tutup, goýbolsun etmegi ýüregimize düwdük. Janköýerler maña tutluşyk geçirilermi? diýip internet sahypama ýüzlenýärler. Men hem olara jogap bilen ýüzlenýän-“Tutluşyk geçiriler” diýip Dana Uaýt ESPN habar saýtyna habar berýär.

Nurmagomedowyñ we Fergýusonyñ arasyndaky geçiriljek çempionlyk tituly aprel aýynyñ 18-den 19-na geçirilýän gijesinde Nýu-Ýork şäherinde geçiriler.

Nurmagomedowyñ 28 tutluşykda 28 ýeñişi bar. Ferýugosynyñ bolsa 25 ýeñşi we 3 ýeñilen tutluşyklary bar.

Ýene-de okaň

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Katar-2022: 17 günde 765 müň adam bardy

“Ahal” topary ýurdumyzyň çempiony boldy

Teswirle