DÜNÝÄ

Habarymyz-türkmen metbugatynda

Häzirki wagtda ýurdumyzda bolup geçýän wakalary 3 dilde beýan edýän www.atavatan-turkmenistan.com saýtymyzyň habary türkmen metbugatynda «habar» boldy. Has takygy, ýurdumyzyň baş gazeti bolan «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda «Türkmen haly önümleri «DOMOTEX 2019» halkara sergisinde» ady bilen saýtymyzyň habary ýerleşdirilipdir.

“Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň habarlary türk we dünýä metbugatynda birnäçe ýer alypdy. Hat-da BMG-niň baş sekretarynyň Türkmenistan saparyna bagyşlap neşir edilen Atawatan Türkmenistan halkara Žurnalynyň ýörite sany BMG-niň resmi “Twitter” sahypasynda dünýä ýetirilipdi. Häzirki wagtda hem www.atavatan-turkmenistan.com halkara saýtymyzyň habarlary Türkiýäniň Söwda ministrliginiň www.ticaret.gov.tr resmi internet sahypasynda türk halk köpçüligine dowamly ýetirilip durulýar.

Ýene-de okaň

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri

Türkmen ilçisi Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

Alžiriň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy