TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Gyzykly maglumatlar

Birinji “Colgate” diş pastalary çüýşelerde satylýardy.

***

Stiw Jobs : “Eger siz 5 sagatdan has gowusyny teklip etmeseňiz, men kompaniýanyň adyna Apple dakjak” diýipdir.

***

NIKE nyşanyny döredene dizaýny üçin diňeje 35$ tölediler.

***

Iş hepdesiniň iň önümçilikli güni sişenbe.

***

Duracell batereýa öndürijisi, öz täze halkara ofisiniň bölegini öz önümçiliginiň galyndylaryny ulanmak arkaly gurdy.

***

Microsoft birinji iş ýyly 16 005$ girdeji gazandy.

***

Sony kompaniýasynyň ilkinji çykaran önümi aşhana peçidi.

***

Ýaponiýanyň restoranlarynda çaý puly berenoklar.

***

Walt Disney kompaniýasynda her günde takmynan 120 000 kg. hapa döreýär.

***

Birinji reklama 1477-nji ýylda Angliýada çap edildi.

***

Apple kompaniýasynyň birinji logotipinde Isaak Nýuton boldy.

***

American Airlines birinji klasyň ýolagçylary üçin salatdan birja zeýtuny aýyrmak bilen 40 000$ tygşytlady.

***

Oýnawaçlaryň 80% Hytaýda öndürilen.

***

1 m³ agaçdan ýarym million diş arassalan çöpjagazlary ýasap bolýar.

***

Tide ýuwujy serişdeleriň bazarynyň takmynan 70%-ni eýeleýär.

***

Hytaý nakyly: “Kim ýylgyryp başarmaýan bolsa, şol söwda bilen meşgullanmaly däl”.

 

Belekowa Nurtäç

TOHU-nyň mugallymy

Ukraina : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Ýene-de okaň

Döwletli maslahatyň döwletli gadamlary

Ata Watan Eserleri

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor

Çagalar bagynda baýramçylyklaryň guralyşy

Baş Redaktor

Teswirle