TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gyzykly maglumat: dünýäde iň uzyn köpri

Dünýädäki iň uzyn köpriniň nirede ýerleşýändiginden habaryňyz barmydy? Eger, bu barada heniz habarsyz bolsaňyz, jogaby şu habarymyzdan tapyp bilersiňiz.

Dünýäde iň uzyn köpri «Magdeburg» diýlip atlandyrylýan eken. Ol Germaniýanyň birbada üç şäherini ― Magdeburg, Berlin we Gannower şäherlerini birleşdirýär.

Köpriniň uzynlygy 918 metre ýetýär. Ýöne şunça uzynlygyň diňe 228 metri suwuň üstünden geçýändir. Onuň 690 metrlik galan bölegi bolsa gury ýeriň üstünde ýerleşýär.

 

Welosipede uly ähmiýet berýän şäherler

 

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle