Gyrgyzystanyň Prezidentiniň ygtyýarlyklary giňeldildi

Gyrgyzystanda ýurduň Prezidentiniň ygtyýarlyklary giňeldildi. Gyrgyz Respublikanyň Ministrler Kabineti ýurduň döwlet Baştutanynyň administrasiýasy bilen birleşdirildi. Bu barada degişli kanuna Prezident Sadyr Žaparow gol çekdi. Metbugatdaky habarlara görä, täze Konstitusiýa laýyklykda, Prezident ýurduň ýerine ýetiriji häkimiýetinden jogapkärdir. Şeýle hem, ýurduň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň Başlygy, onuň orunbasarlary we döwlet komitetleriniň başlyklary üçin … Continue reading Gyrgyzystanyň Prezidentiniň ygtyýarlyklary giňeldildi