DÜNÝÄ

Gyrgyzystanyň Prezidenti Moskwadaky harby ýörişe gatnaşar

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow 8-9-njy maýda Russiýanyň paýtagty Moskwada iş saparynda bolar. Bu barada ýurduň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

– Sadyr Žaparow 8-nji maýda Ýewraziýa Ykdysady geňeşiniň ýubileý sammitine we 9-njy maýda Moskwadaky Ýeňiş baýramy mynasybetli geçiriljek harby ýörişe gatnaşar – diýlip, beýanatda belenilip geçilýär.

Ýewraziýa Ykdysady geňeşiniň ýubileý sammitinde guramanyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alşylar. Şeýle hem birnäçe möhüm resminamalar kabul ediler. Guramanyň çäklerinde elektron maglumat alyş-çaly’ taslamasy tassyklanar.

9-njy maýda Moskwadaky Ýeňiş baýramy mynasybetli geçiriljek dabaralara Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmonyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy