BIZNES

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

2023-nji ýylda Gyrgyzystan Türkmenistandan we Gazagystandan 2,6 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasyny import etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Gyrgyz Respublikasynyň energetika ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Taaýlaýbek Ibraýew Žogorku Keneşiň mejlisinde habar berdi.

Ol iki ýyldan bäri elektrik energiýasyny import edýändiklerini belledi. Şeýle hem Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň 2 milliard kilowat/sagadyny Özbegistanyň üsti bilen almak babatda ylalaşandyklaryny belledi.

– 12-14-nji oktýabrda biz Türkmenistanda sapara bolup, 2 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasyny satyn almak babatda ylalaşyk baglaşarys. Mundan başga-da, Gazagystandan 600 million kilowat/sagat elektrik energiýaysny satyn alarys – diýip, ministriň wezipesini ýerine ýetiriji habar berdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gazagystan söwda möçberini artdyrar

Türkmenistan “Hytaý-Ýewraziýa EKSPO” halkara sergisine gatnaşar

Hindistanyň kompaniýalary Türkmenbaşy portunyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar

“Apple” ABŞ-nyň iň gymmat kompaniýasy boldy

Rus ilçisi: tebigy gaz pudagynda rus-türkmen hyzmatdaşlygy ileri tutulýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “HI-TECH Türkmenistan 2024” halkara forum we sergi geçiriler