DÜNÝÄ

Gymmat bahaly göwher satyldy

Russiýada tapylan iň uly gyrmyzy-gülgüne göwher daşy  “Sotheby’s” söwda öýünde 26,6 million dollara satyldy. Bu, şuňa meňzeş reňkdäki we karatdaky göwheriň söwda-satuwynda satylan iň ýokary bahasy hökmünde rekord boldy.

“RIA Nowosti” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, 14,83 karatlyk “Gül tymsaly” göwheri Mihail Fokiniň baletiniň adyna eýe boldy.

“Sotheby’s” söwda öýüniň şaý-sepleri boýunça uly işgäri Oliwier Wagner “Gülüň tymsaly” atly göwheriň Amerikanyň Gemmologiýa instituty tarapyndan bahalandyrylan iň uly gyrmyzy gülgüne göwherdigini aýtdy. Şeýle hem ululygy, reňki we aýdyňlygy boýunça örän seýrekdir we Russiýadan tarapyndan satuwa çykarylan ilkinji möhüm göwherdir.

Onuň 23-38 million dollar aralygynda satylmagyna garaşylýar. Bu görkeziji hem onuň her bir karatynyň 1,5 milliona deňdir.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

Ýene-de okaň

Astana şäherinde konkur ýaryşy guraldy

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer

Kasym-Žomart Tokaýew bilen Olaf Şols duşuşdy

Eýranyň Gülüstan welaýatynyň hakiminiň Aşgabada sapary