Gutardyş synaglaryň Soragnamalary :Türkmenistanyň Taryhy dersi

Üstümizdäki ýylyň okuw ýyly tamamlanyp barýar. Häzirki döwürde 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň gutardyş synaglaryna taýýarlygyň çäklerinde biz Size Türkmenistanyň Umumybilim Berýän Orta Mekdepleriniň Ynsanperwerlik-durmuş bilimleri ugurly gutardyş synplarynda Türkmenistanyň taryhy dersinden geçiriljek synagyň soragnamalaryny Size ýetirýäris. Hormatly ýaşlar biz www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Bilim sahypasynda iň gysga wagtda beýleki dersleriň hem … Continue reading Gutardyş synaglaryň Soragnamalary :Türkmenistanyň Taryhy dersi