Gutardyş Synaglary :Türkmen Dili we Edebiýat

Biz öň Türkmenistanyň Umumybilim Berýän Orta Mekdepleriniň Ynsanperwerlik-durmuş bilimleri ugurly gutardyş synplarynda Türkmenistanyň taryhy dersinden geçiriljek synagyň soragnamalaryny Size ýetiripdik.Bu  gün  bolsa size türkmen dilinden we edebiýatdan düzme üçin hödürlenilýän temalary saýtymyza  ýerleşdirýäris. Hormatly ýaşlar biz www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Bilim sahypasynda iň gysga wagtda beýleki dersleriň hem soragnamalaryny ýetireris. 2021 — 2022-nji … Continue reading Gutardyş Synaglary :Türkmen Dili we Edebiýat