Gutardyş Synaglary : Biologiýa   dersinden soragnamalar

 Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň tebigy bilimler ugurly gutardyş synplarynda biologiýa dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary  1-nji soragnama Umumy biologiýanyň tebigy ylymlaryň ulgamynda tutýan orny. Onuň ähmiýeti we beýleki ylymlar bilen baglanyşygy. Öýjük janly organizmleriň gurluş we funksional birligidir. Öýjük teoriýasy we onuň esasy düzgünleri. Uýgunlaşmalaryň ýüze çykmagy. Uýgunlaşmanyň otnositel häsiýeti. … Continue reading Gutardyş Synaglary : Biologiýa   dersinden soragnamalar