TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Günorta Koreýanyň Oskar dalaşgäri belli boldy

2020-nji ýyldaky Oskar baýraklarynyň çempiony hökmünde Oskaryň taryhyna giren Günorta Koreýa indiki ýyl üçin hem Oskara dalaşgär görkeziljekdigini mälim etdi. Halkara Oskar baýragy üçin Koreýa Film Geňeşi (KOFIC) Woo Min-Hoň taryhy bolan “Woo Min-Ho” filmini görkezdi.

Film epidemiýadan öň ýanwar aýynda surata düşürilen Günorta Koreýadaky kassa ýygymynda 36,4 million dollar bilen uly üstünlik gazandy.

Türkiýe entek dalaşgär yglan etmedi

2021-nji ýyldaky Oskar baýraklary epidemiýa sebäpli 25-nji aprele yza süýşürildi. Çehiýa we Polşa şu wagta çenli baýrakly dalaşgärleri kesgitleiler emma Germaniýa, Daniýa we Fransiýa ýaly ýurtlar ýakyn hepdelerde  karar bererler diýlip çaklanylýar.

Günorta Koreýanyň režissýory Bong Joon-nyň “Parazit” (Parazit) filmi soňky 92-nji Oskar baýragyny aldy.

Iňlis dilinde bolmadyk film hökmünde ilkinji gezek iň gowy surata düşürilen film diýlip saýlanan Parazit, Oskaryň taryhyna altyn harplar bilen girdi. Şeýle hem, bu film iň oňat režžisýory we iň gowy senariýasy üçin birnäçe baýraklara eýe bolupdy.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

 

 

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle