TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Günorta Koreýa öz “SpaceX” şereketini döretmekçi

Koreýa Respublikasynyň Ylym we maglumat-kommunikasiýalar tehnologiýasy ministrligi hususy kompaniýalara maliýe we tehnologiýa kömegini berip, özüniň raketa-göterijilerini işläp düzümegi meýilleşdirýär. Bu ugurda ABŞ-nyň, ýagny dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan Ilon Maskyň “SpaceX” şereketine bäsdeş kompaniýa döretmegi göz öňünde tutýar.

Munuň üçin ministrlik 2027-nji ýyla çenli 27,8 milliard won (22.5 mln $) maliýe serişdelerini gönükdirmegi maksat edinýär.

– Maliýe serişdeleri iki basgançakly ýeňil kysymly raketa-göterijileri öndürmekde hususy kompaniýalara goldaw bermek üçin ulanylar, işläp düzüjilere degişli tehnologiýalar berler – diýlip bellenilýär.

Taslama gatnaşmak üçin üç kompaniýa saýlanar we şondan soň, olaryň arasynda raketany dizaýn etjek biri saýlanyp alnar.

Hökümetiň esasy maksady kosmos tehnologiýalaryny öndüriji ABŞ-nyň kompaniýasy bolan “SpaceX” -iň Günorta Koreýadaky meňzeş şereketini döretmekden ybaratdyr.

Günorta koreýaly alymlar raketa-göterijileri 2010-njy ýyldan bäri işläp düzýärler. Taslama üçin 2 trillion won (1,79 milliard dollar) bölünip berildi. 2022-nji ýylyň maý aýynda “Nuri” diýlip atlandyrylan raketa-göterijiniň kömegi bilen 200 kilogramlyk emeli hemrany orbita uçurmak meýilleşdirilýär.

 

Eýranyň ilkinji elektrik awtobusy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle