TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G-e geçmegi meýilleşdirýär

Günorta Koreýanyň Ylym we maglumat aragatnaşyk tehnologiýasy ministrliginiň beýanynda “K-Network 2030” taslamasynyň çäginde täze nesil ykjam ulgamyny täzelemäge we berkitmäge hem-de 2028-nji ýylda 6G infrastrukturasyna geçmäge gönükdirilendigi mälim edildi.

Bu nukdaýnazardan, 2030-njy ýyla çenli dowam etjek bu taslamasy “simsiz tehnologiýa liderliginde” öňdeligi eýelemäge synanyşjakdygy bellenildi.

Şol bir wagtyň özünde 6G infrastruktura tehnologiýalarynyň ulanylyşyny öwrenmek we ösdürmek üçin, takmynan, 481 million dollar sarp ediljekdigi hem habar berildi.

Beýanatda hökümetiň ýerli kompaniýalara materiallary, bölekleri we enjamlary öndürmäge we hemmeler üçin elýeterli tor döretmäge höweslendirjekdigi aýdyldy.

Seulyň administrasiýasy 2020-nji ýyldaky beýanynda 6G strategiýasyny kesgitländiklerini we 2026-njy ýylda taslama üçin synaglara başlajakdyklaryny habar beripdi.

Hökümet 2028-2030-njy ýyllar aralygynda 6G hyzmatlaryny täjirleşdirmegi maksat edinýär. Täze beýannama bilen hyzmatyň 2028-nji ýylda başlajakdygy şübhesiz.

5G tehnologiýasynyň maglumatlary göçürip almak tizligi teoretiki taýdan 20 Gbit / s hökmünde kesgitlenildi. 6G bilen bu tizlik 1 Tbit / s bolar.

Başgaça aýdylanda, 6G tarapyndan hödürlenýän tizlik 5G-den 50 esse ýokary bolar.

Ýene-de okaň

Ýeke gezeklik zarýad bilen 250 km uçan taksi

“Xiaomi” 5 minutda 100% zarýad berer

60 ýyllyk nyşanyny täzeledi

Teswirle