TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Gruziýadan gelen telekeçi türkmen dokma önümlerini satyn aldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda Gruziýadan gelen telekeçi tekiz reňkli we gülli dokma önümlerini – polotensalary, süpürgiçleri we suwa düşülýän halatlary satyn aldy.

Harytlaryň her kilogramy üçin 5.50 amerikan dollary teklip edildi.

Telekeçi jemi 63,250 amerikan dollaryna dürli ululykdaky we reňkli 11,5 müň kg dokma önümlerini satyn aldy.

Söwdalaşyk Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen şertnama baglaşylmagy arkaly amala aşyryldy.

Ýene-de okaň

Türk kompaniýasy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryna gatnaşmakçy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Teswirle