JEMGYÝET

Görevden Almalar ve Görevlendirmeler

Türkmenistan Devlet Başkanı bugün Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Türkmen Liderinin Kararı ile Sanayiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı  Kerim Durdumuradov görevden alındı. Sanayiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcılığı görevini geçici olarak Ulaştırmadan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı M. Çakıyev yürütecek. Türkmen Lideri bununla beraber Sanayi Bakanı Hoşgeldi Mergenovu da görevden aldı. Sanayi Bakanlığı görevini geçici olarak Sanayi Bakan yardımcısı Durhanov Tahirberdi yürütecek.

Petrolden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı Mıratgeldi Meredov ve  Ziraattan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı Orazgeldiyev Esenmurat’a sert uyarı verildi.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler