TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Grenlandiýa buz suwlaryny eksport etmekçi

Grenlandiýanyň hökümeti buzlaryň eremegi bilen emele gelen suwlary eksport etmekçi. Global ýagdaýlar sebäpli gurakçylyk emele gelen ýerlerde bu suwlara islegiň ýokary dereje bolmagy mümkin. Bu barada «Der Tagesspiegel» neşiri ýazýar.

Hökümet wekilleri buz suwlaryny eksport arkaly ulanmagyň tarapdary. Eger suw şeýle ýol bilen ulanylmasa, ol biderek bugaryp, ýok bolup gider.

Ýeri gelende aýtsak, häzir dünýä ýüzünde 9 döwlet buz suwlaryny satmak boýunça ygtyýarnama aldy.

Yklymşynaslaryň aýtmagyna görä, Grenlandiýadaky buzlaryň ereýiş hadysasy başga ýerdäkilere görä has çalt bolup geçýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Teswirle