“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Biz düýn Size bir habar ýetiripdik we  Grin Kard 2024 loterýasy boýunça entek resminamalaryň kabul ediş senesiniň mälim edilmändigini beýan edipdik. Bu habarymyzdan birnäçe sagat soňra bu barada anyk senenama yglan edildi. Bu baradaky ygtyýarly edaranyň web saýtyndaky maglumata görä, 2024-nji ýyl üçin Grin Kard loterýasy boýunça resminamalary, 2022-nji ýylyň … Continue reading “Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi