DÜNÝÄ

“Google”-den täze web sahypa

“Google” internet kompaniýasy täze görnüşli ýiti respirator keseli üçin ýörite web sahypasyny döretdi. Peýdaly we ýönekeý interfeýsi bolan web sahypasynda köp maglumat ýerleşdirilipdir. Häzirki wagtda diňe iňlis dilinde bolan web sahypasy ýakyn günlerde dürli dillere terjime ediler.

Iňlis dilindäki web sahypasynda şu maglumat bar:

– täze görnüşli koronawirus keseli (COVID – 19) bilmeli zatlar (umumy maglumat beriji maddalar, alamatlar, goramagyň usullary we bejergileri);

– koronawirusdan goranmak boýunça maslahatlar;

– epidemiýa döwrüni aňsatlaşdyrmak üçin dürli teklipler;

– Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň koronawirus maliýeleşdirmegine hemaýat etmek;

– “Google” boýunça soňky habarlar.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar