DÜNÝÄ

Gonkong ― syýahatçylygyň we syýahatçyylaryň şäheri

Gonkong dünýä boýunça syýahatçylary özüne iň köp çekýän şäher derejesini saklap galdy. «Euromonitor International» guramasynyň «Top 100 City Destinations 2019» reýtinginde birinji ornuň eýesi üýtgemedi. Tamamlanyp barýan ýylda hem syýahatçylaryň Gonkonga bolan gyzyklanmasy zerreçe-de egsilmedi, gaýtam artdy.

Gonkongdan soňky orunlary Bangkok, Makao we Singapur eýeledi. Ilkinji bäşligi bolsa London şäheri jemledi. Ozalky sanawda London üçünji orundady. Ýöne «Brexit» hem-de wiza çäklendirmeleri 2019-njy ýylda Angliýanyň paýtagtyna gelýän syýahatçylaryň sanyny azaltdy.

Şeýle hem bilermenler Barselona, Milan we Wena ýaly şäherlere gelýänleriň sanynyň biraz azalandygyny, tersine, Horwatiýanyň, Sloweniýanyň we Şwesiýanyň şäherleriniň şu ýyl ozalkylaryndan has köp syýahatçylary kabul edendigini aýdýarlar.

Ýene-de okaň

Aşgabatda türkmen-rus 2-nji işewürler forumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

Eýranyň daşary işler ministri Russiýa barar

COP-28: metan zyňyndylaryny azaltmak üçin 1 milliardlyk gazna

Türkmenistan ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady