TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Golliwudyň meşhur ýyldyzlary Türkiýe Respublikasyna geler

Golliwudyň dünýä belli artistleri «X-The END Time» atly filmiň birnäçe böleklerini düşürmäge Türkiýe Respublikasyna geler. “The Lord of the Rings” filminiň baş gahrymany Eliýas Wud bilen bilelikde Jessika Morris, Robert La Sardo, Maýk Ferguson, Jelal Jamal, Tiffani Roz, Barri Allan Onody, Laýni Rodes, Kylin Kalani we Wilma Elles ýaly dünýä belli artistler dörediljek filmde surata düşerler. Bu film, esasan hem, Türkiýe Respublikasynda we ABŞ-da surata düşüriler. «X-The END Time» ekran eseri türk-amerikan film birleşikleri tarapyndan bilelikde dörediler. Bu filmi 2021-nji ýylyň aprel aýynda tomaşaçylara ýetirmek meýilleşdirilýär. Artistleriň ählisi bu filmiň şowly çykmagy ugrunda özleriniň yhlasly zähmetini gaýgyrman saldamly goşantlaryny goşar.

Ýene-de okaň

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Teswirle