JEMGYÝET

Gümrük gullugyndan gelen awtoulagy hasaba goýmak

  1. Bellige Alyş we synag Bölümçesinden (BASB)- bellenilen “arza” blankany alyp doldurmaly we tehniki ýagdaýyny anyklaýyş merkezinden awtoulagy gözden geçirişden geçirmeli. (Merkezi edaranyň günorta tarapynda ýerleşýär.)
  2. PÝÝG-da ulagy hasaba goýmak üçin  binaň içindäki bankyň kassasyna degişli tölegleri tölemeli.
  3. Awtoulagyň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli.
  4. Ulagyň eýesiniň pasporty we onuň nusgasy bolmaly.
  5. Bu görkezilen resminamalary jemläp, BASB-niň degişli penjiresine tabşyrmaly.

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Resmi Instagram Hesabımız için :

https://www.instagram.com/atavatanturkmenistan/

Resmi  Facebook Hesabımız için  :

https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/

Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :

https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

IMO Hesabı : +993 65 80 24 70

 

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär