TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Global pandemiýadan öň alnan halkara uçar biletleri barada

Türkmenistanyň “Türkmenistan” awaikompaniýasy 2020-nji martyndan öň satyn alnan halkara uçar biletleriň ulanyş möhletini 2023-nji ýylyň 25-nji martyna çenli uzaltdy. Bu barada “orient” neşiri awiakompaniýa salgylanyp habar berýär.

Çäklendirme sebäpli biletlerini ulanyp bilmedik ýolagçylar bu biletlerini hiç hili goşmaça töleg tölemezden 2023-nji ýylyň martyna çenli çalşyp bilýär.

Biletiň täze senesi 2023-nji ýylyň 25-nji martyndan soňky senäni öz içine almaly däldir.

Şeýlelikde, 2020-nji ýylyň martyna çenli bilet satyn alan ýolagçylar çäklendirmeli sebäpli gatnaw ýatyrylan bolsa, bu biletini mutg üýtgedip bilýär. Ýöne üýtgetjek biletiniň senesi 2023-nji ýylyň 25-nji martyna çenli bolmalydyr.

Türkmenistanyň “Türkmenistan” awaikompaniýasy häzirki wagtda Dubaýa, Stambula, Kazana, Moskwa we Frankfurta adaty gatnawlary amala aşyrýar.

Ýene-de okaň

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Teswirle