TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ginnese girizilen ajaýyp surat

Hindistanly talyp Neha Singh tagam goşundylardan ägirt uly surat ýasap, Ginnesiň Rekordlar kitabynda girdi. “UPI” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Neha 63 inedördül metr meýdany eýeleýän ululykda agajyň suratyny ýasamak üçin tagam goşundularyny ulandy.

Ginnesiň Rekordlar kitabynyň wekilleri bu gyza ýörite şahadatnamasyny gowşurmak üçin Hindistanyň Kotwari obasynyna bardylar. Olar talyp gyzyň öýüne baryp, şahadatnamasyny gowşurdylar.

Singh möhleti geçen tagam goşundylarynyň zibile zyňylmagynyň öňüni almak üçin şeýle işi durmuşa geçirendigini belläp geçdi.

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle