TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Germaniýadan hoş habar

Germaniýanyň birnäçe instituty «Covid-19» pandemiýasy üçin sanjymynyň gözleginde ençeme işler alyp barýarlar. Ynha şolaryň biri-de Germaniýanyň Paul-Erlih institutydyr. Institutyň direktory Çiçutek alyp barýan işleriniň ugrukýandygyny şeýle beýan edýär.

— «Soňky hepdelerde alan ilkinji kliniki synag netijelerimiz sanjymlaryň adamlarda belli bir immun täsirini berip biljekdigini görkezdi. Bu hemmämiz üçin hoş habar»-diýdi.

Çiçutek bu ugurda dünýäde 140-150 taslamanyň amala aşyrylandygyny we häzirki wagtda Germaniýada 26 kliniki gözlegiň geçirilýändigini hem aýtdy.

Çiçutek, «ZDF» teleýaýlymynda «Covid-19» epidemiýasyna garşy sanjymlary öndürmek boýunça amala aşyrýan işlerini giňişleýin gürrüň berdi.

 

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle