BILIM

Germaniýada talyp haky bilen okamak mümkinçiligi

Germaniýanyň akademiki alyş-çalyş gullugy tarapyndan talyp haky bilen okamak babatda täze mümkinçilikleri döredýär. Bu gulluk 2025/2026-njy okuw ýyly üçin talyp haky mümkinçiliklerini hödürleýär.

Şu ýylyň sentýabr aýynda Germaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy talyp haky maksatnamalary üçin geňeşmeler geçiriler.

Bu talyp haky maksatnamasy aspirantura hem-de magistr derejelerini öz içine alýar.

Ýüz tutmagyň ahyrky möhleti käte üýtgäp biler. Köplenç halatda öňki ýyllar bilen deňdir.

Häzirki wagtda soňjy möhleti: 31.10.2024

Seçip alyş-işi 2025-nji ýylyň fewral-mart aýlarynda geçiriler we 2025-nji ýylyň oktýabr aýyndan başlap, maksatnama girişiler.

Ýene-de okaň

“Prep4success” maksatnamasy: güýzki okuwlaryna resminamalary kabul edýär

1-nji awgustda mekdep harytlarynyň satuw-söwdasy başlaýar

Kanadada daşary ýurtly talyplar üçin habar bar

Dalaşgär-2024: ýokary okuw mekdeplerinde täze hünär ugurlary açyldy

Ata Watan Eserleri

 2024-nji ýylda jemi 15 müň 926 dalaşgäri talyplyga kabul etmek meýilleşdirilýär

Türkmen okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalarda 737 medal gazandy