No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:17
No menu items!
Ana Sayfa GENEL Türkmen Lideri’nin aktif dinlenmesi: Sağlık yolunda yürüyüş

Türkmen Lideri’nin aktif dinlenmesi: Sağlık yolunda yürüyüş

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, sağlıklı yaşam ve düzenli spor aktivitelerini gerçekleştirmesi ile örnek bir liderdir. Bu nedenle sık sık sportif akvitelere katılan Devlet Başkanı, bu defa Aşkabat’ın güney kısmındaki Köpetdağ dağında yer alan Sağlık yolunda yürüyüş gerçekleştirdi.

Devlet Başkanı, ülke halkının sağlıklı yaşamı için spor alanlarının geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu nedenle ülkede spor branşlarının geliştirilmesi için altyapıya önem verilerek, büyük yatırımlara imza atılmaktadır. Bu spor tesisleri, özellikle gençlerin spor ile yakından ilgili olmasına imkan sağlamaktadır.

Kopetdağ’ın eteklerinde yer alan Sağlık Yolu, Aşkabat’ın sakinleri ve misafirleri, aktif bir dinlenmes ve spor merkezi haline geldi. Dağın yüksekliğe doğru uzayan Sağlık Yolu’nun en tepesinden Aşkabat’ın etkileyici panoramasını izlemek mümkün.

Devlet Başkanı, Sağlık Yolu’nda yürüyüş yaparak, bölgenin yeşil alanlarını inceledi.

***

Devlet Başkanı’ndan örnek alan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar, kamu kurum yetkilileri, üniversite öğrencileri Sağlık Yolu’nda yürüyüş gerçekleştirdiler. Bu toplu yürüyüşe 5 bin kişi katıldı.

Genç öğrencilerin arasında Sağlık Yolu boyunca koşu turnuvası düzenlendi. Ayrıca, bir dizi sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Sağlık Yolu’nun bitiş noktasında yapılan törende koşu yarışmasına dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?