No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:14
No menu items!
Ana Sayfa GENEL 2020 yılı Yatırım Programı: 40 milyar manatlık yatırım

2020 yılı Yatırım Programı: 40 milyar manatlık yatırım

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 7 Şubat tarihinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında 2020 yılı için Yatırım Programını onayladı. Bu yatırım programı kapsamında, bu sene GSYİH’daki büyümenin 6,5 oranında olması beklenmektedir.

Yeni yatırım programında petrolgaz sektörünü geliştirmek projelerine de büyük önem verilecek. Hazar Denizi’nin Türkmen kıyısındaki petrolgaz sahalarının araştırılması, Galkınış doğalgaz sahasının sanayiye kazandırılması, petrolgaz sanayi sektöründe 3D sisteminin kullanılması gibi projeler ön plana çıkmaktadır.

Türkmenistan’ın yatırım önceliklerinin arasında sanayi sektörüne de büyük önem verilmektedir. Mineral gübrelerin üretimi, amonyak ve üre fabrikalarının inşa edilmesi, çimento fabrikalarının kurulması gibi projeler yer almaktadır.

2020 yılı Yatırım Programı konusunda Türkmenistan gazetesine demeç veren Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı İnşaat ve Yatırım Politikaları Müdürlüğü uzmanı Serdar Kakacanov, yeni yatırım programı çerçevesinde sanayi alanlarının oluşturulması, inovasyon üretim kapasiteli ortak tesislerin kurulması, ihracatın arttırılması, ithal edilmekte olan ürünlerin üretiminin sağlanması için yeni üretim tesislerinin oluşturulması gibi alanlarda yatırımların yapılacağını belirtti.

Program kapsamında Türkmenistan ekonomisine yapılacak yatırım miktarı 39,5 milyar manata (yaklaşık 11 milyar dolar) ulaşması beklenmektedir.  Yatırım kaynakları olarak işletmelerin kendi kaynakları, krediler, bütçe kaynakları, yabancı yatırımlar ve diğer yatırım olanakları olarak değerlendirilecek.  Ayrıca, yatırım programı çerçevesinde tekstil sektöründe yeni fabrikalar inşa edilecek, mevcut fabrikaların kapasitesi arttırılacak. 2020 yılında 2019 yılı ile kıyaslandığında, pamuk ipliği üretiminde yüzde 17,3 oranında büyüme gerçekleşecek.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?