TEHNOLOGIÝA

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Fransiýada geljegiň otlusy tanyşdyryldy. Iki gatly ýokary tizlikli otly düzümi sagatda 350 kilometr tizlige ýetip biler.

Bu ugurda ilkinji otly gatnawy 2024-nji ýylda ýola goýlar we 10 ýylyň dowamynda ýurduň ähli ýerini gurşap alar. Bu otly düzümi bilen gatnawlaryň esasy ugry Fransiýanyň öz içinde bolar. Soňlugy bilen bu ugurdaky gatnaw uugurlary halkara derejesine çykarmak meýilleşdirilýär.

Geljegiň otlusy 740 adamy kabul etmek mümkinçiligine eýe bolar. Ýöne onuň sygymyny artdyrmak mümkinçiliginiň hem bardygy aýdylýar.

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri