Geçen 4 aýda türkmen-eýran söwda dolanyşygy 150 million dollara deň boldy

Şu ýylyň geçen 4 aýy boýunça türkmen-eýran söwda dolanyşygynyň möçberi 150 million amerikan dollaryna deň boldy. Munuň özi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, takmynan, 80 göterim ýokarydyr. Bu barada şu gün Tähranda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň barşynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýratyn nygtady. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşirinde … Continue reading Geçen 4 aýda türkmen-eýran söwda dolanyşygy 150 million dollara deň boldy