TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

GDA Agza Ýurtlary : Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryndan “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny size ýetirýäris. Biz öň Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny saýtymyza ýerleşdiripdik.  Bu gezek bolsa, GDA agza ýurtlarynyň hünär bilim edaralaryny sanawyny ýetirýäris. Şonda ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny we ýurtlaryň adyny “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawynda ýerleşdirilişi ýaly Iňlis dilinde saýtymyza ýerleşdirýäris.

 1. Belarusian State University Belarus
 2. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Georgia
 3. Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan
 4. N. Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan
 5. Lomonosov Moscow State University Russian Federation
 6. Moscow Institute of Physics and Technology Russian Federation
 7. Higher School of Economics Russian Federation
 8. ITMO University Russian Federation
 9. National Research Nuclear University MEPhI Russian Federation
 10. Novosibirsk State University Russian Federation
 11. Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation
 12. Tomsk State University Russian Federation
 13. Kazan Federal University Russian Federation
 14. National University of Science and Technology (MISiS) Russian Federation
 15. Saint Petersburg State University Russian Federation
 16. Tomsk Polytechnic University Russian Federation
 17. Bauman Moscow State Technical University Russian Federation
 18. RUDN University Russian Federation
 19. Saint-Petersburg Mining University Russian Federation
 20. Bashkir State University Russian Federation
 21. Belgorod State National Research University Russian Federation
 22. Far Eastern Federal University Russian Federation
 23. Gubkin Russian State University of Oil and Gas Russian Federation
 24. Kazan National Research Technological University Russian Federation
 25. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Russian Federation
 26. MIREA – Russian Technological University Russian Federation
 27. Moscow Aviation Institute Russian Federation
 28. Moscow Power Engineering Institute Russian Federation
 29. National Research Saratov State University Russian Federation
 30. Novosibirsk State Technical University Russian Federation
 31. Perm National Research Polytechnic University Russian Federation
 32. Perm State University Russian Federation
 33. Samara University Russian Federation
 34. Siberian Federal University Russian Federation
 35. Southern Federal University Russian Federation
 36. South Ural State University Russian Federation
 37. St Petersburg Electrotechnical University (LETI) Russian Federation
 38. Ufa State Aviation Technical University Russian Federation
 39. Ural Federal University Russian Federation
 40. Volgograd State Technical University Russian Federation
 41. Voronezh State University Russian Federation
 42. Lviv Polytechnic National University Ukraine
 43. Ivan Franko National University of Lviv Ukraine
 44. Sumy State University Ukraine
 45. Taras Shevchenko National University of Kyiv       Ukraine

Mahabat

 Daşary ýurtda bilim almak boýunça resminamalaryň terjimesi üçin

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat binasy salgysy we telefony: +993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55 & +993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime: Türkmenabat binasy salgysy we telefony:

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle