TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Gazprom” türk toparyna hemaýatkär bolar

Russiýa Federasiýasynyň “Gazprom” kompaniýasy Türkiýe Respublikasynyň “Beşiktaş” toparynyň hemaýatkäri bolup biler. Bu barada degişli gepleşikler alnyp barylýar. Türk neşirleriniň habar bermegine görä, 3 ýyllyk hemaýatkärlik şertnamasyna laýyklykda, türk topary 61.5 million ýewro gazanar.

Habar berlişine görä, şertnamanyň möhletini ýene-de 2 ýylk uzaltmak mümkinçiliginiň hem göz öňünde tutulyp biljekdigi mälim edilýär.

Häzirki wagtda “Beşiktaş” toparynyň esasy hemaýatkäri “Vodafone” britan kompaniýasydyr we onuň bilen baglaşylan şertnamanyň möhleti şu möwsümiň ahyrynda tamamlanýar.

“Beşiktaş” topary 1903-nji ýylda döredildi we 16 gezek Türkiýäniň çempiony boldy. Şeýle hem topar 10 gezek ýurduň kubogyny gazanyp, 9 gezek Naýbaşy kubogyň eýesi boldy. Toparyň Stambul şäherinde 40 müň orunlyk stadiony bar.
Häzirki wagtda “Beşiktaş” topary Türkiýäniň çempionatynda 3-nji orunda barýar.

Ýene-de okaň

Paýtagtymyzda iri sebit ýaryşyna badalga berildi

Messi PSŽ bilen hoşlaşdy

Al-Ittihad topary Benzema bilen şertnama baglaşdy – Al Ekharabiýa

Teswirle